Samarbejde

I produktionen forsøger Geil og Berner at producere de bedst mulige juletræer. Det er blandt andet gennem grundig forming og vækstregulering, herunder Top-stop

Kvalitet i produktionen af juletræerne er blandt andet sikret gennem producenters Global Gap og Certified Original Nordmann certificeringer.

Clausholm og Lars Geil er begge medlemmer af branche foreningen Danske Juletræer. Herigennem tilegner Geil og Berner sig viden om blandt andet lovgivning, driftsøkonomi, arbejdskraftsforhold, miljøspørgsmål, brug af hjælpestoffer, handels- og eksportforhold og den generelle erhvervsudøvelse.